Serveis

Préstec

La Biblioteca t’ofereix la possibilitat d’emportar-te a casa de forma totalment gratuïta una gran quantitat de documents durant un mes.

Préstec. Endur-se documents

Per a poder gaudir del servei de préstec cal disposar del carnet de la Biblioteca que és personal i intrasferible. Pots solicitar-lo en línea o bé a la mateixa Biblioteca presentat el DNI o Passaport. Si ets menor de 14 anys caldrà que t’acompanyi el pare/mare o tutor legal.

Pots endur-te durant 30 dies:

  • 15 documents en suport paper
  • 6 DVD’s
  • 9 CD’s o material multimèdia

Préstec. Renovacions

Pots renovar els document que tens en préstec fins a 3 vegades sempre que no estiguin reservats, hagi expirat la data de retorn o estigui el carnet bloquejat per algun motiu. Pots fer-ho trucant per telèfon, enviant un correu electrònic o bé en línia a través del teu compte personal.

Préstec. Reserves

Només es poden reservar els documents que estan en préstec. La Biblioteca t’avisarà quan retornin el document i podràs passar a recollir-lo. Pots fer-ho trucant per telèfon, enviant un correu electrònic o bé en línia a través del teu compte personal.

Préstec interbibliotecari

Aquest servei permet a l’usuari accedir als documents que no pertanyen al nostre fons però que es troben disponibles en altres biblioteques. Aquest servei està limitat únicament al préstec de llibres, quedant exclòs el material audiovisuals i les revistes.

L’import d’aquest servei és de 1,50€ en concepte de taxes per despeses de transport que s’ha de fer efectiu en el moment de formalitzar la sol·licitud.

Punt d’intercanvi:

El punt d’intercanvi, té per objectiu oferir a tothom qui ho desitgi la possibilitat de donar els llibres que ja no li són necessaris i, alhora emportar-se a casa d’altres que potser li són d’interès.

El punt es nodreix bàsicament dels donatius que rep la Biblioteca, molts dels quals ja formen part del seu fons oferint així la possibilitat als usuaris i usuàries d’obtenir de forma totalment gratuïta llibres i/o altres documents que els poden servir.

El servei funciona de forma lliure i gratuïta. Tothom qui vulgui es pot endur els documents i se’ls pot quedar, no cal que els retorni. Els donatius, però, cal lliurar-los al personal de la biblioteca per a que en pugui fer la selecció i preparar-los per al Punt.

Altres serveis que la Biblioteca de Piera ofereix són:

Audiollibres

Acollida a persones nouvingudes

Activitats d’animació lectora per a famílies, adults i infants 

Aula d’Estudi en època d’exàmens

Bústia de retorn de documents

Butlletins electrònics

Cessió d’espais per a activitats puntuals a Entitats i Associacions de la vila sense ànim de lucre

Clubs de lectura: Infantil, Juvenil, Novel·la, Literatura i Cinema i Teatre

Consulta de bases de dades

Consulta a sala

Consulta gratuïta a internet

Cursos i Tallers

Escolta de cd’s musicals a sala

Formació en tecnologies de la informació

Informació local

Informació bibliogràfica

Informació telefònica i via mail dels serveis bibliotecaris

Llistes de novetats i seleccions bibliogràfiques

Préstec i préstec interbibliotecari

Préstec de llibres electrònics 

Préstec de tauletes

Proposa una compra 

Racó de mares i pares

Racó de l’opositor

Renovació de documents

Reprografia

Reserva de documents

Reserva d’ordinadors (Internet i +)

Sala polivalent per exposicions i conferències

Visites escolars

Wi-Fi