Piera i la Biblioteca

Com a centre cultural municipal que té per funció donar servei a la seva comunitat, la Biblioteca col·labora amb el seu entorn més pròxim i els ciutadans hi participen aportant experiències i/o iniciatives. Fruit d’aquest engranatge són moltes les accions que es desenvolupen en col·laboració amb els agents de l’entorn i del territori per contribuir a fer xarxa local.

Pla Educatiu d’Entorn de Piera (PEEP)

La Biblioteca hi participa com a membre de la comissió operativa i institucional i hi ofereix als centres educatius un ampli ventall d’accions de foment lector per totes els nivells i cicles formatius.

Assessorament i suport a la biblioteca escolar

Experimenta. Per descobrir la lectura i les il·lustracions a través d’una acció participada. S’adreça als alumnes del cicle inicial de primària.

Parelles lectores. De suport lector per a la millora de la comprensió i la fluïdesa lectora. S’adreça als alumnes de cicle mitjà de primària.

Prem el play. Activitat de foment de la lectura que cerca la lectura activa i participada a través de dinàmiques moderades i guiades. Es tutoritza i dinamitzen uns títols que s’inclouran en el llistat de lectures del centre. S’adreça als alumnes de cicle superior de primària.

Prohibit llegir. Club de lectura adreçat als alumnes de 1r i 2n d’ESO dels instituts de la vila a partir del llibre “Terror a la Xarxa”. Acció conjunta de les biblioteques de l’Anoia.

Llença’t. Adreçada als alumnes del Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) per apropar els alumnes a l’equipament i els serveis que s’ofereixen a partir de dinàmiques lectores disteses.

Lletra a lletra fem municipi. Lletra a lletra és un projecte que impulsa la Diputació de Barcelona per recolzar l’aprenentatge de la competència lingüística. Una de les línies específiques de treball és el suport a les competències clau. S’adreça als alumnes de cicle mitjà de primària i de 1r a 3r d’ESO.

Servei comunitari

Amb els instituts de la vila i amb la voluntat de promoure projectes de col·laboració amb l’objectiu de fomentar entre l’alumnat de l’ESO accions de compromís cívic, i d’exercici actiu de la ciutadania, portem a terme conjuntament el Projecte d’impuls del Servei Comunitari per a l’alumnat de Secundària Obligatòria “Parelles lectores”.

El projecte s’emmarca dins el PEEP i la funció dels alumnes que hi participen consisteix en acompanyar els alumnes de 3r i 4rt de primària amb l’objectiu de donar suport a la lectura i contribuir al desenvolupament lector de l’infant que apadrinen.

Llegim els objectes

La Biblioteca de Piera ofereix a les residències de Piera el programa “Llegim els objectes”. En cada sessió parlem d’antics oficis i animem al grup a parlar de les seves experiències vitals a partir d’objectes relacionats amb el tema tractat. Bona part de l’activitat es dedica, també, a la lectura i als llibres que la Biblioteca aporta de cada tema.

Es planifica també, una visita a la biblioteca durant el curs per tal que la coneguin.

Col·laboracions amb entitats, associacions i regidories

En el desenvolupament de la seva tasca la biblioteca col·labora activament de forma puntual o permanent amb diferents entitats, associacions, equipaments i regidories del municipi. Entre d’altres amb:

 • Escola de Teatre de Piera
 • Regidoria d’Ensenyament
 • Regidoria de Salut
 • Piera TV
 • Aula Municipal de Música
 • Residència La Torreta
 • Empreses privades locals
 • Entitats i associacions locals
 • Persones de la Vila especialistes en el tema a tractar

Accions solidàries

Anualment participem de dos accions solidàries:

 • L’acapte de sang en col·laboració amb el Banc de Sang, on participem amb un lot de revistes per fer més lleugera l’espera
 • La Marató de Piera Televisió, on participem amb la recollida d’aliments.

Acollida d’alumnes en pràctiques

Com a equipament municipal i amb l’afany de contribuir a la millora formativa i al creixement personal i professional dels joves, durant el curs escolar i en col·laboració amb els centres de secundària acollim i tutoritzem els alumnes en pràctiques que així ho desitgin.

Jocs Florals

La Biblioteca de Piera és membre del Jurat dels Jocs Florals que actualment organitza la Regidoria d’Ensenyament de Piera i on hi participen tots els centres escolars de la vila.

Col·lecció local

La Col·lecció Local de la Biblioteca aplega el conjunt de documents que fan referència a Piera: la història, el marc geogràfic, la cultura, les festes, els costums i les tradicions, l’economia, l’art, etc… També en formen part els llibres que tracten sobre autors o personatges nascuts a Piera o que hi estan vinculats, i aquells que tenen com a autor un pierenc o una pierenca.

A més dels llibres, s’hi troben també publicacions periòdiques, revistes, fullets, cartells, documents sonors i audiovisuals editats i/o produïts per diferents entitats i col·lectius pierencs.

Cessió de lots de llibres i altres documents

Prèvia petició i de forma periòdica o puntual la Biblioteca cedeix lots de llibres i altres documents a les entitats i associacions de Piera que ho sol·licitin. Actualment es cedeixen lots a:

 • “La maleta de la Rusqui”. A les llars d’infants locals
 • “Escolta els llibres”. Fons infantil i adult per a l’Aula Municipal de Música
 • “Fem salut”. Selecció de llibre sobre salut i benestar per Sant Jordi al CAP
 • Centres educatius
 • Biblioaccés dels Hostalets de Pierola. Fons d’adults
 • Escola Renaixença dels Hostalets de Pierola. Fons infantil

Cessió d’espais

La Biblioteca cedeix la sala d’actes a entitats i associacions de la vila sense ànim de lucre per desenvolupar-hi activitats puntuals.

Punt d’intercanvi

Ubicat al vestíbul de la Biblioteca, és un espai on deixar aquells llibres que ja no vols i agafar-ne d’altres.