PLA DE LECTURA MUNICIPAL (PLM)

PLA DE LECTURA MUNICIPAL (PLM)

Som un grup de persones diverses i de visió àmplia vinculades al municipi de Piera que ens uneix la voluntat de potenciar la lectura, com a eina de cohesió social i de millora sociocultural del terme i d’igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania, perquè som conscients dels pocs serveis culturals existents, de la seva centralització i que la dispersió territorial en limita l’accés.

Per a assolir-ho entenem el concepte de lectura en el seu sentit més ampli i des de totes les seves vessants. És per això que el PLM ha de permetre i s’ha de traduir en:

  • Implicar a tot el terme per a què la lectura sigui entesa com un dels eixos vertebradors d’unió comuna per a tothom
  • Crear vincles al terme per refermar el sentiment de pertinença, compartir objectius i optimitzar els recursos
  • Dotar d’eines, recursos i habilitats a la població per a l’accés a la informació pertinent i veraç i per a la seva correcta interpretació, ús i aplicació
  • Facilitar l’accés i l’ús a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (alfabetització informacional)
  • Millorar la comprensió lectora dels col·lectius que ho necessitin
  • Entendre els beneficis de la lectura com a eina per al desenvolupament del pensament crític i per a l’enriquiment personal
  • Llegir com un hàbit saludable i de benestar emocional
  • Reformular i repensar l’accés a la cultura a través de la lectura i els seus múltiples formats
  • Augmentar la inversió en cultura, educació i formació com a base per al desenvolupament cultural, social i econòmic del terme

L’elaboració del PLM s’ha d’entendre com un procés a llarg termini que, des de la seva posada en marxa, ja treballa per la lectura i la interacció d’elements motors de la cultura i l’educació com a fonaments de la societat i de la solidesa individual.

I per fer-ho comptarem amb la col·laboració de la Gerència de Serveis de la Diputació de Barcelona i el CERC (Centre d’Estudis i Recursos Culturals) que ens ajudaran a elaborar-lo i redactar-lo.

Es vehicularà a través d’un pla de treball tutoritzat i s’organitzarà a través d’una comissió executiva (que és l’òrgan que lidera el pla) i amb la participació activa de la ciutadania. S’organitzaran taules sectorials formades per agents del municipi que col·laboraran voluntàriament i que es crearan en funció de les necessitats les mancances observades en la fase de diagnosi i les experiències i interessos dels agents

El grup impulsor el formen: Anna Bosch, Antonio Escudero, Sònia Magallón, Laura Manuel, Anna Pallerols, Àngels Planella i Isaac Posadas

T’ANIMES A PARTICIPAR-HI?

Descarrega’t l’adjunt i envia’l a pladelecturapiera@gmail.com