Llegim! Club infantil

El carter Joliu o unes cartes especials Trobada dels nens que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a

Read More

Llegim! Club infantil

El carter Joliu o unes cartes especials Trobada dels nens que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a

Read More

Llegim! Presentació

Plora que plou Presentació del club de lectura Adreçat a nens i nenes de 2n i 3r de primària les sessions consistiran en la lectura

Read More

Llegim! Club infantil

Plora que plou Trobada dels nens que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura

Read More

Llegim! Club infantil

Totes les coses perdudes Club de lectura Llegim! Trobada dels nens i nenes que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els

Read More

Llegim! Club infantil

Plora que plou Trobada dels nens que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura

Read More

Llegim! Club infantil

Plora que plou Trobada dels nens que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura

Read More

Llegim! Club infantil

Trobada dels nens i nenes que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura Com

Read More

Llegim! Club infantil

La guineu i l’aviador Trobada dels nens que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la

Read More

Llegim! Club infantil

Trobada dels nens i nenes que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura La

Read More