Arxiu

Sortida Cultural

Cardona i la Vall Salina L’explotació de la sal i la Vall Salina constitueixen la raó de ser de Cardona i la causa de l’esplendor del seu passat….