Llegim!

El gnom no dorm Trobada dels nens que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura El gnom…

Club aventurer

La vida secreta de Rebecca Paradise Trobada dels nens que hi participen per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura La vida secreta de…

Llegim!

El petit avet Trobada dels nens que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura  de El petit…

Club aventurer

La vida secreta de Rebecca Paradise Trobada dels nens que hi participen per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura La vida secreta de…

Llegim!

Epaminondes Trobada dels nens que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura L’Epaminondes. Preu: Gratuït i amb…

Club aventurer

Sóc un animal. Un viatge inesperat Trobada dels nens que hi participen per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura Sóc un animal de…

Llegim!

Les Tissores de Matisse Trobada dels nens que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura Les Tissores…

Club aventurer

Sóc un animal. Un viatge inesperat Trobada dels nens que hi participen per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura Sóc un animal de…

Llegim!

Les Tissores de Matisse Trobada dels nens que participen en aquest club de lectura per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura Les Tissores…

Club aventurer

Sóc un animal. Un viatge inesperat Trobada dels nens que hi participen per comentar i descobrir els enigmes plantejats a propòsit de la lectura Sóc un animal de…